9 LANDSKAP
LÄNKAR:
Bildtema
English
  ”Hon är fri från tvånget, att troget avbilda en verklighet” skriver en recensent i tidningen Dalademokraten om Anne-Maries måleri. ”Varje dag gick jag ut i naturen och direkt inför motivet. Dukarna är målade på platsen och efter första impulsen." .
       
  I landskapen kan man genom hennes behandling av färger och formspråk ana platsen för motivet. Det finns en harmoni oavsett färgval och ursprungsmotiv.