7 FIGURER MED HORISONT
LÄNKAR:
Bildtema
English

Figurer med horisont är ett antal bilder som utvecklar två sidor av Anne-Maries måleri. Det är landskapets grund med en given horisont, men det är samtidigt en geometrisk figur, som är den andra sidan av bilden. Det finns ett avstånd i bilden, närhet och fjärran, som skapar en intimitet och förstärker betraktarens fantasi. Man kan resa i bilden. Den geometriska figuren, i de här fallet en mandorla och en triangel, ger ytterligare genom sin symbolism fantasin utrymme. Detta är bilder som ger betraktaren stor frihet till egen tolkning.

.