6 INTERIÖR / EXTERIÖR
 
LÄNKAR:
Bildtema
English

 

   
 

Djurfors works in oil, watercolors and collage. Some of her paintings are done on aluminum, letting sliver of silver shine through. And among the angular figures there are still some landscapes. Some of her paintings refer to 9/11, with red lines symbolizing the bloodline that connects all of us, and a red ball balancing ominously from high above.

Utdrag f rån artikel i tidningen Nordstjernan 2005, New York av Eva Stenskär

     

Anne-Maries förhållningssätt till färg och form i landskapet går även igen i hennes sätt att utveckla ett stilleben. Med en förankring i modernism och design går hon vidare i utvecklingen. Ett stilleben blir till ateljéinteriör.

   

 
Kontrasten mellan den råa aluminiumytan och mångfalden klara färger skapar en spänning och ger flera möjligheter att se bilden. Ateljéinteriörerna spränger ateljéns gränser och blir till exteriörer. Man kan ana ett stadslandskap.Hennes Interiörer/Exteriörer talar till oss om lekfullhet och öppenhet eller förtvivlan och katastrof.
     
   
Man kan se en boll som hoppar mellan målningarna i ett öppet samspel. Det kan även vara som en samlare av hennes konst uttryckt det ”Den laserröda strimman inger mig ett hopp, som om den ville säga; vi är för alltid förenade, både i yttre och inre avseende - kropp och själ”. Bilden rymmer eller pekar även på en okontrollerbar kraft, i den till synes lugna stadsmiljön.