5 MARIASKULPTUR
   
LÄNKAR:
Bildtema
English

  Denna träskulptur som med sin blåa färg och abstrakta form vill vara en nutidens bild för Maria finns idag i Mariestads Domkyrka. ”Öppen och sluten på samma gång, innerlig och kontemplativ, en bild att stanna inför.” Så presenterades skulpturen vid den internationella utställningen ”Skapelser” i Ars Balticaprojektet 1995.

 


”Maria”, skulptur, Mariestads Domkyrka.