4 SPELRUM  
LÄNKAR:
Bildtema
English

”Rytm och lekfullhet finns i många av målningarna. Genom att flytta detaljer från fokus får man rytmen, säger Anne-Marie Djurfors. Just det har hon fångat i en av sina allra senaste målningar i olja, ”Spelrum”. Här finns utrymme för spel, för frihet och spännvidd. Det är i spelrummet hoppet finns, hoppet om framtiden, säger Anne-Marie Djurfors. Måleriet har här blivit mer organiskt än tidigare. Man skönjer manligt och kvinnligt epitet; ben, lår, rymd bakom, framför och emellan. Det svänger om målningen.”


Susanna Hellberg, Dagens Nyheter


Spelrum
   
"Anne-Marie Djurfors målningar bärs av ett konstruktivt tänkande", s å beskriver Stig Johansson, Svenska Dagbladet, "Hon arbetar gärna kontrapunktiskt, ställer det arkitektoniska mot det organiska på ett sätt som skapar en formernas ständiga dialog. Kropp blir geometri eller vice versa i ett ständigt utbytbart rum.."  
Kontrapunkt