2 SFÄR      
LÄNKAR:
Bildtema
English

Sfär
”Anne-Marie Djurfors, har mer och mer gått över mot det abstrakta, hon koncentrerar sig på formens och färgens egenvärden.” ”Den prismatiska uppdelningen pulserar, andas, och den geometriska strukturen fylls på av ljus, vital verklighet.”

Stig Johansson SvD


”Sfär

     

.