12 LJUSETS RYTM
LÄNKAR:
Bildtema
English

Mycket av hennes måleri går i blått med teman som, ”Mot havet”, ”Blå timmen” eller ”Landskapets form och rytm”, och det är inte svårt att föreställa sig, att musiken spelar en mycket stor roll i hennes måleri, som bjuder på ett spektrum av färgytor. Temat går igen i hennes akvareller och collage, skriver recensenten Lars Hultman,Smålandsposten, Växjö.