11 BLÅ TORSO, FLAGGA
LÄNKAR:
Bildtema
English

Blå torso,en flaggmålning där vindarna satt spår.

Bilden utgår från tanken om ”då och nu”, det förgångna såväl som framtid. Framtiden är ju oförutsägbar och kan kännas hotande. Hur förhåller vi oss till det okända? Jag tror många gör sig personliga bilder för att ge tankarna gestalt. ”Blå torso” är en bild som gjordes inför år 2000 ,i en känsla av,
hur kommer det att bli? Ansiktet på bilden har inga tydliga drag och är mer en sluten mask eller har ett döljande visir medan kroppen står för rörelse i rummet - är aktiv, öppen och positiv, beredd att handla och är på samma gång en symbol för väktare, skydd, livvakt eller bodyguard.