10 HUS
 
LÄNKAR:
Bildtema
English

Huset eller hemmet, den trygga platsen i tillvaron , som ger möjligheter till utsikt över tillvarons omgivningar, men även en insikt och möjlighet till meditation. Den lugn och ro som bilden vill förmedla skapar en ökad mottaglighet för egna tankar.


Den är ett exempel på Anne-Maries sätt att bygga en bild. Det finns i likhet med hennes landskaps- bilder en färg- och formharmoni som också antyder platsen för bilden. I det det här fallet är ursprunget en skånsk by på Österlen.


  Bilden har använts som omslagsbild tillsammans med
ytterligare bilderi inlagan i en bok om etiska förhållnings-
sätt, "Värdegrund"i Stockholms Landstings landsting,
utgiven i 80000 exemplarpå svenska och engelska.