1 PASSAGE  

Ett antal målningar med ett gemensamt tema "passage". Det kan vara en eller flera personer inblandade. I nedanstående beskrivning gör recensenten sin tolkning.

”En manlig och en kvinnlig gestalt återges i målningen Röd Passage. De står mellan två ytor i det pulserande blodets röda färg. Det är Anne-Marie Djurfors bildtolkning av en känsloladdad relation. Två människor möts och går tillsammans genom livet. Sett ur ett annat perspektiv kan de röda väggarna stänga in dem i en trång passage och för någon framkallar de en klaustrofobisk känsla utan möjlighet att undkomma. Anne-Marie Djurfors måleri är både vackert och mångtydigt.”

Bertil Lundgren, NLT

   
Röd passageGul passage
 


Blå passage
 
Passage "Kanada"
   
   

 


Sida vid sida