Utdrag från recensioner, ett urval.

”Hon är fri från tvånget, att troget avbilda en verklighet” skriver en recensent om Anne-Marie Djurfors måleri. ”Varje dag gick jag ut i naturen och direkt inför motivet. Bilderna är målade på platsen och efter första impulsen. Efteråt är varken tillagt eller borttaget”. I landskapen kan man genom hennes behandling av färger och formspråk ana platsen för motivet. Det finns en harmoni oavsett färgval och ursprungsmotiv.

Harmonin i färg och formspråk går som en röd tråd i hela hennes måleri vare sig det har sitt ursprung i landskap, figur eller stilleben.

”Anne-Marie Djurfors, har mer och mer gått över mot det abstrakta, hon koncentrerar sig på formens och färgens egenvärden.” ”Den prismatiska uppdelningen pulserar, andas, och den geometriska strukturen fylls på av ljus, vital verklighet.” skriver Stig Johansson SvD.

Färgspråket har mer och mer utvecklats. Mycket av hennes måleri går i blått med teman som, ”Mot havet”, ”Blå timmen” eller ”Landskapets form och rytm”, och det är inte svårt att föreställa sig, att musiken spelar en mycket stor roll i hennes måleri, som bjuder på ett spektrum av färgytor. Temat går igen i hennes akvareller och collage, skriver recensenten Lars Hultman bland annat om en utställning i Växjö.

”Mot havet heter en serie målningar som bygger på naturupplevelser från Österlen. Ända sedan början av 80-talet har Anne-Marie Djurfors varierat dessa havsvyer. Det är som en sorts forskning, berättar konstnären. Det handlar om att utvinna så mycket som möjligt ur en bild” skriver recensenten Bo Ströberg om samma utställning.

Anne-Marie Djurfors förhållningssätt till färg och form i landskapet går även igen i hennes sätt att utveckla ett stilleben. Med en förankring i modernism och design går hon vidare i utvecklingen. Ett stilleben blir till ateljéinteriör. Kontrasten mellan den råa aluminiumytan och mångfalden klara färger skapar en spänning och ger flera möjligheter att se bilden. Ateljéinteriörerna spränger ateljéns gränser och blir till exteriörer. Man kan ana ett stadslandskap.

Hennes Interiörer/Exteriörer talar till oss om lekfullhet och öppenhet eller förtvivlan och katastrof. Man kan se en boll som hoppar mellan målningarna i ett öppet samspel. Det kan även vara som en samlare av hennes konst uttryckt det ”Den laserröda strimman inger mig ett hopp, som om den ville säga; vi är för alltid förenade, både i yttre och inre avseende - kropp och själ”. Bilden rymmer eller pekar även på en kraft, som kan förändra den till synes lugna stadsmiljön.

Figurer med horisont är ett antal bilder som utvecklar två sidor av Anne-Maries måleri. Det är landskapets grund med en given horisont, men det är samtidigt en geometrisk figur, som är en annan sida av bilden. Det finns ett avstånd i bilden, närhet och fjärran, som skapar en intimitet och förstärker betraktarens fantasi. Man kan resa i bilden. Den geometriska figuren, i de här fallen en mandorla och en triangel, ger ytterligare genom sin symbolism fantasin utrymme. Detta är bilder som ger betraktaren stor frihet till egen tolkning.

Vi kan i bilden Huset se den trygga platsen i tillvaron , som ger möjligheter till utsikt över tillvarons torgplats, men även en insikt och möjlighet till meditation. Den lugn och ro som bilden vill förmedla skapar en ökad mottaglighet för egna tankar. Den är ett exempel på Anne-Marie Djurfors sätt att bygga en bild. Det finns i likhet med hennes landskapsbilder en färg- och formharmoni som också antyder platsen för bilden. I det det här fallet är ursprunget en skånsk by på Österlen, men med en generalitet. Bilden har använts som omslagsbild tillsammans med ytterligare bilder i inlagan i en bok om etiska förhållningssätt, "Värdegrund"i Stockholms Landstings landsting

Storleken på de dukar hon målar har ökat de senaste åren . Från början arbetade hon i huvudsak i ett mindre format. Då arbetade hon lika ofta i gouache och akvarell som olja på duk. Collaget blev senare ytterligare ett uttryckssätt för henne.

På senare år har Anne-Marie Djurfors gått upp i format och arbetar ofta i format upp till 150 x 200 cm, företrädesvis med olja på duk, men har även utvecklat en måleriteknik med aluminium som bas. Andra tekniker som gouache, akvarell och collage finns dock fortfarande med i hennes arbeten, liksom skulptur i trä.