En presentation

Anne-Marie Djurfors är bosatt och verksam i Stockholm och utbildad vid Konstfack i Stockholm med examen 1977. Några år dessförinnan studerade hon måleri vid University of Alberta, Edmonton, Kanada.

Hennes arbete har resulterat i en omfattande produktion. Resultaten har presenterats separat och i samlingsutställningar på museer, konsthallar, gallerier och konstföreningar runtom i Sverige. Hon har även haft utställningar utomlands; New York, USA, 2005 och 2011, Budapest, Ungern, 2008 samt Florens, Italien, 2009, Berlin, Tyskland, 2013, Toronto, Kanada, 2013..

Anne-Marie Djurfors finns representerad vid museer, statliga myndigheter genom Statens Konstråd, landsting och kommuner samt företag och samlare i Sverige, Kanada, Tyskland, USA och England. Arbetsresor har företagits till Italien, Frankrike, Tyskland, Skottland och England.

Anne-Marie har även arbetat med TV produktion och som bildlärare.

"Anne-Marie Djurfors målningar bärs av ett konstruktivt tänkande - ett spel mellan former; förändringar, förskjutningar i deras möten, som ger bilden dynamisk rytm. Hon arbetar gärna kontrapunktiskt, ställer det arkitektoniska mot det organiska på ett sätt som skapar en formernas ständiga dialog. Kropp blir geometri eller vice versa i ett ständigt utbytbart rum. Det är det som ger spänningen i hennes bild." Så beskriver Stig Johansson, Svenska Dagbladet, hennes måleri

Djurfors works in oil, watercolors and collage. Some of her paintings are done on aluminum, letting sliver of silver shine through. And among the angular figures there are still some landscapes.
Some of her paintings refer to 9/11, with red lines symbolizing the bloodline that connects all of us, and a red ball balancing ominously from high above. Eva Stenskär, Nordstjernan, New York

”Rytm och lekfullhet finns i många av målningarna. Genom att flytta detaljer från fokus får man rytmen, säger Anne-Marie Djurfors. Just det har hon fångat i en av sina allra senaste målningar i olja, ”Spelrum”. Här finns utrymme för spel, för frihet och spännvidd - det blir till en titt in i ungdomarnas värld, och deras utsatthet i dagens samhälle. Det är i spelrummet hoppet finns, hoppet om framtiden, säger Anne-Marie Djurfors. Måleriet har här blivit mer organiskt än tidigare. Man skönjer manligt och kvinnligt epitet; ben, lår, rymd bakom, framför och emellan. Det svänger om målningen.” Susanna Hellberg, Dagens Nyheter

På följande sidor,som kan nås med länkar i kolumnen till vänster, visas konstnärens bilder, samt övrig information. Om du önskar information från Anne-Marie så går det bra att skicka ett e-mail. anne-marie.djurfors@comhem.se. Hon har ateljé i Stockholm och kan även nås på telefon 08 300248 eller 08 335634.

Ytterligare information kan sökas på sidan Svenska Konstnärer och hos Saatchi Online.