Visning av olika konstverk.
Klicka på respektive bild.

         
  1 Passage

2 Sfär

3 Huvud
         
  4 Spelrum

5 Mariaskulptur

6 Interiör / Exteriör
         
  7 Figur mot horisont

8 Ljus i rörelse

9 Landskap
         
  10 Hus

11 Flagga

12 Ljusets rytm